Kẹp thanh ray RGC

Kẹp thanh ray   ( RGC 10~100 ) 

Chuyên dùng để kẹp và giữ cố định trong xây dựng, cơ khí nhà xưởng.

Rail clamp

Thông số kỹ thuật

Item noRated capacity
(ton)
Applicable
(Nominal)
ApplicationWeight
(kg)
RGC 1016kg railRail for Civil engineering trolley5
9kg rail5
10kg rail5
RGC 15112 kg rail5
15kg rail5
22kg rail5
RGC 30130kg rail5
37kg railFor small- to- medium railroad rails5
RGC 50140kg railFor small- to- medium railroad rails5
50kg rail5
50kg railfor railway, subway and major railroad rail5
60kg railfor bllet train railroad rails5
RGC 751CR 73K railfor crane rails6
CR 74K railCR100K (oil dimenion rail)6
RGC 1001CR 100K rail6
CR 101K rail6

Rail clamp 3

 

 

 

 

 

Rail clamp 1

 

Tag: Kẹp thanh ray RGC, kep thanh ray