Móc ống

Thông tin sản phẩm

Móc ống ( HHC 0.5~5G )

Móc ống dùng để nâng và xử lý các loại ống thép hoặc các loại kết cấu thép khác nhau.

Đặc điểm 

móc ốngmóc ống

Thông số kỹ thuật:

Item No.

Rated capacity (ton) Max.plato thickness L A B b S W S .P.

(Distance between  safety points)

Weight

(kg)

HHC 0.5 0.5 58 152 121 27 45 30 63 111 1.1
  HHC 1 1 65 178 144 33 51 40 80 126 2.1
  HHC 2 2 80 223 182 42 62 54 105 154 4.5
  HHC 3 3 95 264 215 49 73 65 125 187 7.8
  HHC 5 5 125 342 279 60 96 85 160 243 16.5
HHC 1 G 1 65 178 144 33 51 40 80 126 2.4
HHC 2 G 2 80 223 182 42 62 54 105 154 4.9
HHC 3 G 3 95 264 215 49 73 65 125 187 8.4
HHC 5 G 5 125 342 279 60 96 85 160 243

17.2

btn-lienhebtn-hotline-2

tag: moc ong, móc ống, moc dam, mốc dầm, moc ong supertool, móc ống supertool