Móc ống

Thông tin sản phẩm

Móc ống ( HHC 0.5~5G )

Móc ống dùng để nâng và xử lý các loại ống thép hoặc các loại kết cấu thép khác nhau.

Đặc điểm 

móc ốngmóc ống

Thông số kỹ thuật:

Item No.

Rated capacity (ton)Max.plato thicknessLABbSWS .P.

(Distance between  safety points)

Weight

(kg)

HHC 0.50.558152121274530631111.1
  HHC 1165178144335140801262.1
  HHC 22802231824262541051544.5
  HHC 33952642154973651251877.8
  HHC 5512534227960968516024316.5
HHC 1 G165178144335140801262.4
HHC 2 G2802231824262541051544.9
HHC 3 G3952642154973651251878.4
HHC 5 G5125342279609685160243

17.2

btn-lienhebtn-hotline-2

tag: moc ong, móc ống, moc dam, mốc dầm, moc ong supertool, móc ống supertool