Thẻ: Cờ lê xích

Cờ lê xích

Vam xích, cờ lê xích, mỏ lết xích Supertool Đặc điểm  – Chuyên dùng để vặn ống, vặn lọc dầu. …