Thẻ: dao cắt ống

Dao cắt ống PVC

Dao cắt ống PVC VK 20・30 ●Với cơ cấu bánh cóc giúp làm việc dễ dàng và nhanh hơn với thao …