Thẻ: hoc revit 2017

Khóa kết cấu

Khóa kết cấu ( AC 36. 45. 50 ) – Là dụng cụ để khóa kết cấu thanh dầm. – …