Thẻ: hướng dẫn học revit structure bài 1

Khóa kết cấu

Khóa kết cấu ( AC 36. 45. 50 ) – Là dụng cụ để khóa kết cấu thanh dầm. – …