Thẻ: kẹp chữ C hãng supertool

Kẹp chữ C (cảo chữ C)

Kẹp chữ C (cảo chữ C) Kẹp chữ C (cảo chữ C) là kẹp dùng thanh ren để xiết chặt, dùng để …