Thẻ: kẹp dầm supertool

Kẹp dầm supertool

Kẹp dầm supertool Kẹp dầm (SBC 1 – 5) Kẹp dầm (Beam Clamp) là thiết bị chuyên dùng để nâng hạ hàng …