Thẻ: kẹp tôn đứng

Kẹp tôn đứng theo mức

KẸP TÔN ĐỨNG THEO MỨC Kẹp tôn đứng theo mức được sử dụng để nâng thép tấm và các cơ …