Thẻ: thông số trục vít me

Kẹp Vít me

Kẹp Vít me Kẹp vít me ( SDC 0.5N~5N . 1.5WN.3WN ) Kẹp vít me này dành cho tất cả …