Hướng dẫn sử dụng mỏ lết vặn ống thông minh

Mỏ lết vặn ống thông minh MFN280-MFW280-S

Mỏ lết – Cờ lê vặn ống thông minh SUPERTOOL (Motor Wrench) chuyên dụng cho ngành điện nước với độ mở lớn, thân hẹp và cơ cấu trượt nhanh rất thông minh.

Video hướng dẫn sử dụng mỏ lết vặn ống thông minh

Shop By Department