BỘ DỤNG CỤ CĂT VÀ LOE ỐNG ĐỒNG , ỐNG INOX – FLARING TOOL, ECCENTRIC CONE TYPE

In stock

Tính năng, đặc điểm

  • Dùng để cắt , loe , bavia , các loại ống đồng , ống nhôm

Features

  • Set for cutting surface removal and expanding .
  • Steel case supplied

 

Compare

Tính năng, đặc điểm

  • Dùng để cắt , loe , bavia , các loại ống đồng , ống nhôm …

Thông số kỹ thuật

Model
Sử dụng cho cái size ống
Phụ kiện
Trọng lượng bộ (kg)
TS456WQH
1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4
TF456WQH-TC105-TR322
4
TS456WH
1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4
TF456WH-TC105-TR322
3.8
TS456WRH
1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4
TF456WRH-TC105-TR322
4.1
TS456WDH
1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4
TF456WDH-TC105-TR322
3.9

 

Features

 

  • Set for cutting surface removal and expanding .
  • Steel case supplied

Specifications

Item No.
Applicable diameter of tube mild copper and aluminum pipe
contents
Set weight (kg)
TS456WQH
1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4
TF456WQH-TC105-TR322
4
TS456WH
1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4
TF456WH-TC105-TR322
3.8
TS456WRH
1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4
TF456WRH-TC105-TR322
4.1
TS456WDH
1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4
TF456WDH-TC105-TR322
3.9

 

 

 

Shop By Department

BỘ DỤNG CỤ CĂT VÀ LOE ỐNG ĐỒNG , ỐNG INOX - FLARING TOOL, ECCENTRIC CONE TYPE