• Kẹp tôn đứng khóa tự động – Vertical Lifting Clamp ( Stopper Type )

  ĐẶC ĐIỂM

  • Tất cả các bộ phận chính đều nằm trong thân kẹp và không có bất kỳ bộ phận nào nằm ngoài thân kẹp giúp hoạt động dễ dàng hơn.
  • Khi không có lực kéo, lẫy cam sẽ tự mở, rất dễ dàng đưa kẹp vào vị trí cần kẹp của kết cấu.
  • Kết cấu sẽ không được nâng lên nếu kẹp đang mở, và nó có thể xác nhận bằng mắt thường nếu kẹp đang mở.
  • Lực kéo tỷ lệ thuận với trọng tải.
  • Thân và các bộ phận chính của kẹp tôn được tôi luyện bởi thép hợp kim đặc biệt làm tối ưu độ bền và sự chắc chắn của kẹp tôn.
  • Cam lẫy được tôi luyện bằng thép hợp kim đặc biệt làm tối ưu độ bền và sự chắc chắn của kẹp tôn.
  • Thân của kẹp tôn đã được nung luyện.

  FEATURES

  • All of the major components are within the body, and there is no projection from the body for easy operation.
  • When the stopper mechanism is set, the cam wil be looked in an open position, and will be easy to set the clamp onto the work piece.
  • The work piece cannot be lifted while the clamp is unlocked, and it wil be possible to visually confirm that the clamp is unlocked.
  • The clamping force increases in proporion to the weight of the load.
  • The main body and the shackle are made of die – forged special alloy steels, which are optimally tempered for maximum strength and durability.
  • High – frequency quenching of die – forged special alloy steels gives greater durability to the cam.
  • The main body is a baked – on finish.

Shop By Department