Kìm điện đa năng

Tính năng, đặc điểm
  • kìm đa năng có thể dùng cắt dây điện , dây kẽm , dây đồng…
  • thân bọc nhựa giúp cảm giác sử dụng tốt hơn chống trượt.

 

 

 

Liên Hệ: 0986.53.59.59
Compare
Tính năng, đặc điểm
  • kìm điện đa năng có thể dùng cắt dây điện , dây kẽm , dây đồng…
  • thân bọc nhựa giúp cảm giác sử dụng tốt hơn chống trượt.

Thông số kỹ thuật

Shop By Department

Kìm điện đa năng